Αγορές - Στόχοι

Αρχική σελίδα / Αγορές - Στόχοι

In cooperation with the Greek-Ukrainian Trade and Industry Association, meetings have been conducted with entrepreneurs and institutions from Ukraine, as it is a country that is among the top countries in Europe to have high level wind potential, hence the logic of directly developing small wind turbines.

There are also companies in Romania and China where there is interest for cooperation in commercial sales.

The firm’s goal is to create new chains of suppliers and installers in Greece and abroad. The target markets beyond Greece are Germany, Austria, and the UK, which have already established the legal framework for the self-production of small wind turbines known as net metering.

With affordable prices, a balanced design and outstanding safety levels, the Olympus series can suit various needs, from self-residential to small wind farms.

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013