Αγορές - Στόχοι

Αρχική σελίδα / Αγορές - Στόχοι

Σε συνεργασία με τον Ελληνο-Ουκρανικό Σύνδεσμο Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχουν γίνει συναντήσεις με επιχειρηματίες και φορείς της Ουκρανίας, καθώς η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πιο υψηλά επίπεδα αιολικού δυναμικού, οπότε και διακρίνεται για την άμεση ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών.

Επίσης υπάρχουν επιχειρηματίες στην Ρουμανία και στην Κίνα όπου υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία σε επίπεδα εμπορικών πωλήσεων.

Ο στόχος της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει αλυσίδες με προμηθευτές και εγκαταστάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι αγορές στόχοι, πέραν της Ελλάδας είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Αγγλία, οι οποίες έχουν ηδη θέσπισει το νομικό πλαίσιο για αυτοπαραγωγή από μικρές ανεμογεννήτριες γνωστό και ως net metering. 

Με προσιτή τιμή, ισορροπημένο design και ασφάλεια στο έπακρο η σειρά Olympus μπορεί να ταιριάξει σε διάφορες ανάγκες. Από κατοικίες μέχρι και μικρά αιολικά πάρκα.

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013