Καθετη ανεμογεννητρια olympus

Αρχική σελίδα / Καθετη ανεμογεννητρια olympus
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα. Γιατί να επιλέξετε την olympus?

Η εταιρεία μας έχει αναλύσει και έχει εφαρμόσει τις ανάγκες του καταναλωτή. Το βασικό κριτήριο αγοράς μιας ανεμογεννήτριας από έναν  καταναλωτή είναι να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι του. Βασική προϋπόθεση είναι το προϊόν που θα αγοράσει να είναι ασφαλές ως προς την λειτουργία του. Το μοντέλο Olympus-1,5kW διαθέτει τριπλή ασφάλεια. Πιο αναλυτικά το μοντέλο αυτό διαθέτει ένα δικό του λογισμικό το οποίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Emergency stop button:
Το μπουτόν αυτό βρίσκεται επάνω στον ρυθμιστή (controller) της ανεμογεννήτριας και έχει ως σκοπό το άμεσο φρενάρισμα της ανεμογεννήτριας σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να τερματίσει την λειτουργία της ανεμογεννήτριας λόγο ισχυρών ανέμων. Το μπουτόν παραμένει ενεργοποιημένο έως ότου το απενεργοποιήσουμε και πάλι.

Επαγωγικό στροφών:
Το επαγωγικό βρίσκεται επάνω στην ανεμογεννήτρια σε σταθερό σημείο και είναι συνδεδεμένο με τον ρυθμιστή (controller). Το επαγωγικό στέλνει συνεχώς στοιχεία τιμών για τις στροφές της ανεμογεννήτριας στον ρυθμιστή και ταυτόχρονα το λογισμικό του ρυθμιστή κάνει σύγκριση των τιμών αυτών με την γεννήτρια. Σε περίπτωση που οι τιμές αυτές δεν συμπίπτουν μεταξύ τους  η ανεμογεννήτρια θα σταματήσει αυτόματα.

Τερματικό ταλαντώσεων:
Το τερματικό ταλαντώσεων βρίσκεται στο εσωτερικό της ανεμογεννήτριας και σε περίπτωση που αυτή ταλαντωθεί θα σταματήσει αυτόματα.

Σε ποιούς πελάτες απευθύνεται το προϊόν?

Η ανεμογεννήτρια Olympus-1,5kW είναι κατάλληλη είτε για εξοικονόμηση ενέργειας είτε για αυτονομία για:

  • Ιδιώτες (κατοικίες).
  • Εταιρείες.
  • Αγροκτήματα.
  • Καταφύγια.
  • Τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς.

small vertical wind turbines

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας:

 

    ,   ,       ,

 

     ,

 

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013