Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Αρχική σελίδα / Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα΄΄ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, η εταιρία μας κατάφερε να  εξοπλίσει το εργαστήριο της, με κατάλληλο τεχνολογικά εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Οι πιο βασική εξοπλισμοί που υλοποιήθηκαν είναι:

Αεροσήραγγα δοκιμών και βελτίωση προϊόντων.

Η αεροσήραγγα (μοναδικό στο είδος της), είναι το πιο βασικό επίτευγμα μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρία μας, καθώς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατάλληλο για την υλοποίηση του τελικού προϊόντος και την περαιτέρω βελτίωση του.

Αυτοματοποιημένος ρομποτικός βραχίονας και ηλεκτροσυγκόλληση.

Ο ειδικός αυτός μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος αποτελείται από ρομποτικό βραχίονα και ειδική ηλεκτροσυγκόλληση τύπου TIP TIG τα οποία ελέγχονται με ειδικό λογισμικό, έχει ως αποτέλεσμα την άψογη συγκόλληση μερών της ανεμογεννήτριας, μια διαδικασία η οποία απαιτεί σταθερή κίνηση, μεγάλη προσοχή και δεξιοτεχνία που με άλλες σύνηθες συμβατικές μεθόδους ηλεκτροσυγκόλλησης δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν.

Ζυγοστάθμιση

Ένα ακόμη βασικό εργαλείο το οποίο βοηθάει στην τελειοποίηση του τελικού προϊόντος, έτσι ώστε αυτό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή και να πληροί όλες της απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Ρυθμιστής ανεμογεννήτριας

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Ελληνική εταιρία ΗΛΠΡΑ ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού αυτόματου ρυθμιστή κατάλληλο για τα προϊόντα της εταιρίας Φ. Τσάκου.

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013