Εγκατάσταση κάθετης ανεμογεννήτριας

Αρχική σελίδα / Εγκατάσταση κάθετης ανεμογεννήτριας

Εγκατάσταση κάθετης ανεμογεννήτριας

 

Στην εποχή που διανύουμε υπάρχει η τάση στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω εξοικονόμησης ενέργειας  αλλά και λόγω περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Αν γνωρίζετε τη μηνιαία ισχύ κατανάλωσης της κατοικίας, επιχείρησης κ.α. με βάση το λογαριασμό της Δ.Ε.Η., μπορείτε να επιλέξετε την ανεμογεννήτρια που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Συνιστούμε, πριν λάβετε την απόφαση για την αγορά μιας μικρής ανεμογεννήτριας να κάνετε μια μικρή έρευνα για το αιολικό δυναμικό της περιοχής και  ειδικότερα του σημείου που πρόκειται να τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

 

 

Για μια πρώτη γενική πληροφόρηση δίνεται η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://aims.cres.gr/grwind150/viewer.htm στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει την περιοχή που τον ενδιαφέρει και να δει την μέση ταχύτητα ανέμου, ανάλογα με το χρώμα που δίνει ο πίνακας για την κάθε περιοχή.  Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του χάρτη είναι γενικά και δεν αντιστοιχούν με τα τελικά αποτελέσματα της πραγματικής μέτρησης στον τόπο της εγκατάστασης.

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μέσης ταχύτητας ανέμου. Οι χρωματισμοί που δίνονται στον χαρακτηρισμό του Αιολικού Δυναμικού είναι ίδιοι με την ιστοσελίδα της http://aims.cres.gr/grwind150/viewer.htm

Για ευρωπαϊκούς χάρτες αιολικού δυναμικού πατήστε εδώ.

 

Χαρακτηρισμός Αιολικού Δυναμικού Μέση ετήσια ταχύτητα αέρα (m/sec)
Ανεπαρκές < 4
Χαμηλό 4-5
Μέσο 5-6
Μέσο 6-7
Υψηλό 7-8
Υψηλό 8-9
Πολύ Υψηλό 9-10
Πολύ Υψηλό > 10

 

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013