Σύνδεση μικρής ανεμογεννήτριας

Αρχική σελίδα / Σύνδεση μικρής ανεμογεννήτριας

Σύνδεση μικρής ανεμογεννήτριας

 

Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων μικρών ανεμογεννητριών: οι αυτόνομες μονάδες (off-grid) και οι διασυνδεδεμένες με το δίκτυο (on-grid).

Off-grid systems autonomy systems of small wind turbines

Αυτόνομα συστήματα (off-grid)

 

Τα αυτόνομα συστήματα των μικρών ανεμογεννητριών εξασφαλίζουν παραγωγή ηλεκτρισμού για τη φόρτιση μπαταριών οι οποίες τροφοδοτούν μικρές ηλεκτρικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικούς φράχτες, μικρές αντλίες, συστήματα φωτισμού, συστήματα ασφαλείας, φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τέτοιες ανάγκες υπάρχουν για παράδειγμα σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως σε αγροκτήματα, όπου δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά λογική και συμφέρουσα η σύνδεση με το δίκτυο.

 

Διασυνδεδεμένα συστήματα (on-grid)

 

Η έξοδος μιας μικρής ανεμογεννήτριας μπορεί ωστόσο να συνδεθεί και με το υπάρχον δίκτυο. Η ενέργεια που παράγεται από την ανεμογεννήτρια του οικιακού παραγωγού μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από το τοπικό δίκτυο.

 

Off-grid systems for individuals house or homes and business.
 

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013