Μικρή ανεμογεννήτρια με φωτοβολταικά

Αρχική σελίδα / Μικρή ανεμογεννήτρια με φωτοβολταικά

Ανεμογεννήτριες με φωτοβολταικά

 

Η ανεμογεννήτρια Olympus 1.5 KW, έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με φωτοβολταϊκά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης να μπορεί να εκμεταλλεύεται τον άνεμο και τον ήλιο, δυο φυσικές πηγές ενέργειας. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας ο οποίος απεικονίζει τα ποσοστά συμπαραγωγής που είναι πιο συμφέροντα ανάλογα με τη μέση ταχύτητα του ανέμου στον τόπο εγκατάστασης.

 

Ταχύτητα Ανέμου Ήλιος Αέρας
< 4m/sec 90% 10%
> 4m/sec - < 5.5m/sec 50% 50%
>5.5m/sec 30% 70%

 

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013