Αιολική ενέργεια

Αρχική σελίδα / Αιολική ενέργεια

Με τη χρήση μιας ανεμογεννήτριας μπορείτε να εξοικονομήσετε ρεύμα στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας ή ακόμη και να γίνετε αυτόνομοι με την παραγωγή του δικού σας ρεύματος.

 

Από την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στη γη το 2,5% περίπου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα. Ο άνεμος δημιουργείται από την άνιση θερμότητα που προκαλεί ο ήλιος στην επιφάνεια της γης και τις διαφορές στη βαρομετρική πίεση. Η ενέργεια αυτή λέγεται αιολική ενέργεια και θεωρείται ήπιας μορφής λόγω του ότι δεν εκπέμπει και δεν παράγει ρύπους. Η αιολική ενέργεια είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής.


Η αιολική ενέργεια γίνεται εκμεταλλεύσιμη με την χρήση των ανεμογεννητριών. Τα πτερύγια τους έχουν αεροδυναμικό σχήμα, έτσι ώστε να απορροφούν το μέγιστο της ενέργειας του ανέμου. Οι ανεμογεννήτριες είναι αυτές που μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε μηχανική μέσω της γεννήτριας που διαθέτουν και στη συνέχεια από μηχανική σε ηλεκτρική ενέργεια.

 


 

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013